Burst

2002


Undersökning av det engelska ordet burst – brista, spricka, slå ut.

Oglaserad lergods.