Meditation Totem

Östergarns kyrka 2007

Objekten är ett destillat. Det började med tankar kring religion, tro och minnen av berättelser från bibeln. Men jag ville inte avbilda något av det, inte berätta om något som andra vet bättre. I stället blev utgångspunkten en personlig reflektion. Jag ställde mig frågan Hur vill jag använda kyrkorummet? En kyrka representerar för mig en öppen famn. Det finns något tryggt och välkomnande där, något som är lite större än livet självt. Där finns glädje och sorg. Vi besöker det vid starkt känslomässiga tillfällen, vid bröllop och begravningar, men även bara för att andas dess stilla kyliga doft och förundrat studera dess valv och målningar. För mig är det både en auktoritär plats där jag är liten och en tillåtande plats med rum för egna tankar och reflektioner.

Det är ett rum redan fyllt med symbolik. De tillägg jag gör, formerna jag placerat ut, är avskalade och öppna, gjorda för att betraktaren själv ska kunna fylla dem med betydelse. De utgör moderna tillägg som ändå är tidlösa, de kan både tala och vara tysta. Deras mångtydighet är tänkt att öppna för en stunds reflektion, de är Meditation Totems.