Passage

2005

Alla passager är inte fysiska förbindelselänkar. Att resa är också en slags passage, likaså tid som passerar eller det som binder ihop dina reaktioner och känslor. Resultatet som presenterades på Konstfacks Vårutställning var en installation bestående av flera formelement.

 

Oglaserad lergods, uppslammad lera samt bärselar som vanligtvis används för att transportera tunga möbler.