Re-exchange

2007


Island, minnen av ett kraftfullt landskap. Det är absolut inte romantiskt, det är inte vackert på ett traditionellt sätt och det ber inte om din tillåtelse att gilla det. Det är föränderligt, det rör sig, är lysande och stretande och kryper på dig långsamt. Precis som dessa objekt.

 

Lergods, torkad och flytande lera.