Stories from the fire

2008

Utställningen tar avstamp i sagans värld. Det började med att jag intresserade mig för hur sagor fungerar som kunskapsförmedlare och hur de kan spela på ett register av känslor, alltifrån skräck till fascination, för att fånga lyssnarens intresse. Sagor är fyllda av tecken och illusioner.
Saker jag sett och hört blandas med intensiva drömmar och i verkstaden utvecklas de till egna berättelser. En brunn, ett bottenlöst hål, vatten som sipprar ut. Trädet, träet blir som en illusion av sig självt i form av ytbeklädnad. Rötter ovan mark likt tunga gardiner. Dörren som finns men inte går att öppna, nycklar i en förkolnad hög.
Resultatet är saker som föreställer men inte är vad de ser ut att vara. Tingen talar tyst. Gåtfullt, hotfullt, mystiskt och vackert som sagor berättade kring lägerelden.